PLA LOCAL DE JOVENTUT

El PLJ és un document que ha de servir per poder marcar les línies de futur
a nivell de polítiques de joventut de la ciutat de Reus.
Aquest pla el volem fer comptant amb la participació de tots els i les joves que
vulgueu participar.

Procés participatiu

pu%22%3A%20%7B%7D%2C%22__mpap%22%3A%20%5B%5D%7D; wf_active_seconds=475

El procés participatiu es centra en dues accions concretes.
Una enquesta online i uns grups de debat que es reuniran al Casal de Joves.
Si vols participar pots omplir l’enquesta i també apuntar-te a un dels grup de debat.

Temes a parlar


El PLJ és un document transversal i això vol dir
que toca qualsevol àmbit que tingui relació amb
els i les joves. Parlarem de treball,ensenyament,
oci, cultura, esports, mobilitat, habitatge, salut,...

Calendari previst


El PLJ està previst que s’acabi aprovant el més d’abril,
per tant des d’ara i fins a la seva aprovació serà quan
es realitzaran les sessions participatives, informatives,
i la redacció final.

Si vols participar, omple l'enquesta i apuntat a qualsevol dels debats